نشست برنامه ریزی درسی و پداگوژی در آموزش ابتدایی

رویدادها نشست ها

یازدهمین نشست علمی تخصصی گروه ویژه پژوهشی برنامه ریزی درسی پیش از دبستان

گروه ویژه پژوهشی برنامه درسی پیش دبستان و دبستان انجمن مطالعات درسی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، یازدهمین نشست علمی/ تخصصی خود را برگزار می کند.
این نشست تجربه زیسته آقای حسین فرزین نیا موسس و مدیر مجموعه مبین در شهر بسطام است که برنامه درسی و پداگوژی در آموزش ابتدایی را روایت می کند. دکتر ابراهیم طلایی مدیر گروه ویژه پژوهشی برنامه درسی پیش دبستان و دبستان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران میزبان این نشست خواهند بود.

? لازم به ذکر است که این نشست برای عموم رایگان بوده و در دانشگاه تربیت مدرس روز شنبه نهم آذر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ الی ۱۸ در دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن علامه جعفری برگزار می گردد.