نگاهی به رفتار حرفه ای گرایی معلمان در کانادا

رویدادها

مجموعه گفتگوهای زنده اینستاگرامی گروه علایق ویژه مطالعات تربیت معلم در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

موضوع اولین گفتگو: نگاهی به رفتار حرفه ای گرایی معلمان در کانادا

اولین‌گفتگوی زنده اینستاگرامی گروه علایق ویژه مطالعات تربیت معلم در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه فرهنگیان زنجان در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۰ برگزار می شود. در این گفتگو دکتر رحمت اله خسروی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیر گروه علایق ویژه مطالعات تربیت معلم در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و مهمان برنامه دکتر محرم آقازاده کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی سازمان یونسکو حرفه ای گرایی معلمان کانادا را به بحث می گذارند. علاوه بر این، موضوعاتی چون شیوه های جذب، تربیت، نگهداشت و پاسخگویی معلمان در کانادا نیز در این گفتگو طرح خواهند شد. گفتنی است دکتر محرم آقازاده، دانش آموخته ی رشته برنامه ریزی درسی (کارشناسی ارشد و دکتری) از دانشگاه خوارزمی و فناوری آموزشی از دانشگاه تبریز است. ایشان گواهینامه خبرگی در یادگیری و بهسازی عملکرد را از انستیتوی عملکرد و یادگیری کانادا دریافت کرده است. محرم آقازاده، در پُست های کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی و طراح آموزشی در دانشگاه کلگری و انستیتوی فناوری آلبرتای جنوبی خدمت کرده و در حال حاضر، مدرس American Heritage College، کارشناس خبره یادگیری الکترونیک در CANI College of Education و کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی در یونسکو هستند. آموزش مهارت های زندگی، آموزش جهانی، غنی سازی مدارس، و مدیریت جامعه محور مدرسه از جمله برنامه های کلانی هستند که محرم آقازاده آن ها را با یونیسف، یونسکو و آموزش و پرورش ایران کار کرده است. ایشان راهبری اصلاح برنامه درسی علوم و برنامه ریزی درسی برای آموزش غیر رسمی افغانستان؛ و برنامه ریزی درسی برای نظام آموزشی ترکمنستان را به عهده داشته است.

محرم آقازاده کتاب های زیادی را در حوزه تخصصی برنامه درسی و تدریس به طور انفرادی یا با همکاری متخصصان دانشگاهی منتشر کرده است. عناوین برخی کتاب هایی که از او در سال های اخیر منتشر شده اند در زیر آمده است:

تألیفات
۱٫ فهم تیمز، ناشر: مرآت
۲٫ راهنمای نگارش طرح درس، : مرآت
۳٫ راهنمای کاربردی روشهای نوین تدریس: برای کلاس چندپایه و تک پایه، ناشر: مرات
۴٫ کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس درس، ناشر: مرآت
۵٫ کاربردهای هوش های چندگانه در پیش دبستان: ناشر: مرآت
۶٫ تکنولوژی آموزشی برپایه رویکرد ساخت‌گرایی، ناشر : آییژ
۷٫ راهنمای برنامه‌ریزی درسی مشارکتی، ناشر: آییژ
۸٫ روش پژوهش در علوم تربیتی: کمی، کیفی، آمیخته، ناشر: آییژ
۹٫ راهنمای آموزش مهارت‌های تفکر و پژوهش، ناشر: موسسه‌ فرهنگی‌ مدرسه ‌برهان
۱۰٫ دستنامه یاددهی یادگیری در آموزش عالی: ارتقای عمل آکادمیک، ناشر : موسسه ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

روش های تدریس، برنامه ریزی درسی، یادگیری الکترونیک و تربیت معلم از زمینه های کاریِ مورد علاقه ی محرم آقازاده است.

یادآور می شود علاقه مندان گرامی این گفتگو را می توانند از طریق اینستاگرام و آیدی @dr.khosravi.fu دنبال کنند.