سومین دوره انتخاب رساله‌های برتر دکتری رشته مطالعات برنامه درسی «جشنواره دکتر علی شریعتمداری»

اخبار جشنواره‌ها

سومین دوره انتخاب رساله‌های برتر دکتری رشته مطالعات برنامه درسی «جشنواره دکتر علی شریعتمداری» چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴ برگزار می‌شود.

مکان: دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، سالن کوثر

لینک ورود به جلسه به صورت مجازی:
https://vroom.um.ac.ir/icsa