سومین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال با عنوان «پرورش شایستگی‌های اشتغال‌پذیری»

همایش های آینده

دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند

سومین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال با عنوان «پرورش شایستگی‌های اشتغال‌پذیری»

سومین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال با عنوان «پرورش شایستگی‌های اشتغال‌پذیری» با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دانشگاه مازندران بابلسر برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ «ایده‌پردازی در پرورش شایستگی‌های اشتعال‌پذیری فنی و عمومی در برنامه‌های درسی»، «ارتباط برنامه درسی با جامعه در سطوح محلی، ملی و جهانی»، «برنامه درسی و مشاغل نوپدید»، «برنامه درسی تقاضامحور و محیط کار شامل پرورش شایستگی‌های اشتعال‌پذیری در مشاغل مالی و مالیاتی، فنی و مهندسی، صنعتی و…»، «تجارب ملی و بین‌المللی دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و مراکز آموزش‌های مهارتی در پرورش شایستگی‌های اشتغال‌پذیری»، «هدایت تحصیلی و شغلی در جهت پرورش شایستگی‌های اشتغال‌پذیری»، «آینده اشتغال و برنامه درسی»، «سیاست‌گذاری برنامه‌های درسی اشتعال‌پذیری و شایستگی‌محور» و «تحلیل انطباق برنامه‌های درسی با نیازهای فعلی و آتی جامعه» از جمله محورهای این همایش است.

این همایش ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

دریافت مقالات از ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳ آغاز می‌شود و آخرین مهلت ارسال مقاله ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ است.

نتایج داوری مقالات نیز ۱۰ آبان ۱۴۰۳ اعلام خواهد شد.

جهت اطلاع از نحوه ارسال مقاله و فرمت آن و سایر اطلاعات به سایت همایش مراجعه فرمایید.

سایت همایش:

ece.conf.umz.ac.ir

ایمیل همایش:

ece@umz.ac.ir

نشانی دبیرخانه: مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تلفن تماس: ۰۹۰۱۶۹۶۱۸۰۲

دیدگاهتان را بنویسید