سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کرمی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر حکیم‌زاده، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر آیتی، دکتر احمدی، دکتر رفیعی و دکتر زرقانی ۲۱ آذر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه پیگیری مصوبات پیشین، تعیین ده معلم برای عضویت در کمیته مرکزی معلمان، ادامه بررسی راهکارهای تامین مالی انجمن و ارائه گزارش دبیر علمی همایش نوزدهم در دستور کار قرار گرفت.

اعلام آمادگی خانم دکتر حکیم‌زاده به عنوان یکی از استادان عضو کمیته معلمان و تشکیل کمیته‌ای متشکل از ایشان، خانم دکتر کشتی آرای و آقای دکتر خسروی به جهت انتخاب معلمان از جمله نتایج برگزاری این جلسه بود.

مکاتبه با مسئولان آموزش و پرورش جهت اعلام آمادگی انجمن برای همکاری با آنان، تهیه تفاهم نامه‌ای با خیریه آلاء با تاکید بر ارائه خدمات انجمن و تعهدات خیریه، انتخاب خانم دکتر نیک‌نام به عنوان خزانه‌دار انجمن و مسئول تامین منابع مالی پایدار و انتخاب خانم دکتر کشتی‌آرای، آقای دکتر آیتی و آقای دکتر مهرمحمدی به عنوان مسئول تامین منابع ناپایدار انجمن از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در جلسه سی و ششم بود.

در این جلسه مقرر شد هماهنگی برای برگزاری نشستی علمی در هفته پژوهش صورت گیرد. در انتهای این جلسه نیز آقای دکتر پارسا به ارائه گزارشی از پیشرفت امور مربوط به برگزاری همایش نوزدهم پرداختند.