سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیکنام، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر آیتی، دکتر خسروی، دکتر حکیم زاده، دکتر احمدی و دکتر زرقانی ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور و پیگیری مصوبات گذشته و ارائه گزارش ارزیابی سالانه نشریه پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه خوراسگان در دستور کار قرار گرفت.

انتخاب اعضای کمیته معلمان، موافقت اعضا با افزایش تعداد اعضای کمیته تا سقف ۱۵ نفر، انتخاب آقای دکتر اقدام‌پور به عنوان دبیر موقت کمیته و برگزاری اولین جلسه کمیته مرکزی معلمان طی دو هفته آینده با تاکید بر انتخاب رئیس و دبیر یا سایر ارکان کمیته و بحث در خصوص حدود وظایف و تکالیف از جمله مصوبات این جلسه بود.

افزایش نرخ پرداختی جدید نویسندگان و نرخ هزینه‌های جاری مجله و حذف حق‌الزحمه داوری مجلات طبق نظر اعضا از دیگر تصمیمات اتخاذشده این جلسه بود. همچنین مقرر شد در خصوص عدم ثبت انجمن در فهرست مجلات با صاحب امتیازی مشترک پیگیری های لازم به عمل آید.

حضور حداقل یک روزه یکی از اعضای کمیته معلمان در دفتر انجمن جهت پاسخگویی به مراجعان و همچنین ارسال پیام تبریک آغاز سال نوی میلادی توسط کمیسیون بین‌الملل انجمن به انجمن های بین المللی جهت ایجاد روابط بین المللی نیز در جلسه سی و هشتم به تصویب هیئت مدیره انجمن رسید.