سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر حاتمی، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر آیتی، دکتر احمدی و دکتر زرقانی ۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

 

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه پیگیری مصوبات پیشین و بررسی راهکارهای تامین منابع مالی انجمن در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد عقد تفاهم‌نامه با مجله دانشگاه تبریز مورد پیگیری قرار گیرد و تفاهم‌نامه‌ جدیدی بین انجمن با مجلات تدریس پژوهی، نظریه و عمل در برنامه درسی (دانشگاه خوارزمی)، پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه خوراسگان) و پژوهش های برنامه درسی (دانشگاه شیراز) تهیه و در نامه‌ای که به این مجلات ارسال می شود، بر لزوم تامین منابع مالی انجمن‌های غیردولتی و توجیه معیار پرداخت مالی سالانه مجلات به انجمن تاکید شود. همچنین مصوب شد سیاست‌های ارزیابی مجلات وابسته همچون مجلات اصلی انجمن، طبق سند »منشور نشر» انجام شود.

اعلام آمادگی خانم دکتر احمدی در دفتر انجمن به منظور فرآیند راستی‌آزمایی برای تمدید اعتبار اینماد، معرفی افرادی برای حضور در دفتر تهران و سامان دهی به وضعیت ثبت نام و عضویت‌ها و دعوت از دبیر علمی همایش نوزدهم به منظور ارائه گزارش پیشرفت کار و همچنین رایزنی در خصوص تامین منابع مالی از جمله نتایج جلسه سی و پنجم بود. در این جلسه همچنین مصوب شد مخاطبان انجمن دسته بندی شوند و متناسب با شرایط هر دسته، مبلغ متفاوتی برای حق عضویت تعیین شود.