شرایط کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اطلاعیه‌ها رویدادها

بر اساس فصل سوم اساسنامه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، افراد زیر می‌توانند کاندیدای عضویت در هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شوند:

الف) همه افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا در رشته برنامه ریزی درسی و یا رشته‌های وابسته بوده و هم‌اکنون نیز عضو پیوسته انجمن هستند.

ب) همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه ریزی درسی و یا رشته‌های وابسته

ج) افرادی که دارای مدرک کارشناسی بوده اما به مدت ۵ سال عضو پیوسته انجمن بوده و در یکی از بخش‌های انجمن فعال بوده‌اند.

افراد حایز شرایط، درخواست کاندیداتوری خود را به شماره ۰۹۳۹۴۷۲۸۵۳۷ واتس‌اپ نمایند.