شصت‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

شصت‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر نیک‌نام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر سراجی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر اسلامیان، خانم دکتر زرقانی، آقای مهندس آقابابایی و آقای مهندس کیالاشکی ۶ شهریورماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ۱٫ مرور و پیگیری مصوبات پیشین ۲٫ بررسی ایجاد سیگ فنی و حرفه ای و ۳٫ بررسی پیشنهاد برگزاری المپیاد علمی رشته مطالعات برنامه درسی ایران در دستور کار قرار گرفت.

برگزاری جلسه حضوری و مجازی با حضور روسای پیشین انجمن به منظور دریافت اطلاعات در راستای تدوین برنامه راهبردی، ارسال اطلاعات دقیق تر به منظور بررسی مجدد درخواست درباره ایجاد سیگ برنامه درسی و توسعه از سوی آقای بهنام کریمی، موافقت برای استفاده از دفتر تهران به منظور پیشبرد برنامه های سیگ تربیت اقتصادی و شغلی، استفاده از اطلاعات کمیته درآمدزایی و کمیته معلمان در راستای تدوین برنامه راهبردی، پیگیری به منظور تهیه پوستر برای همایش بیستم، مصاحبه با خانم دکتر رشیدی توسط روابط عمومی انجمن، ارائه اعضای پیشنهادی جهت حضور در کمیته علمی همایش بیستم، و پیشبرد تفاهم نامه همایش بیستم توسط کمیسیون پژوهش با همکاری و هم فکری آقای دکتر صادقی از جمله مصوبات و اقدامات مطرح شده در ابتدای این جلسه بود.

در راستای دستور جلسه اول؛ و پس از صحبت های آقای آقابابایی، مدیر دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پیرامون ضرورت ایجاد سیگ فنی و حرفه ای، اهداف و ماموریت­‌های آن و همچنین سخنان آقای کیالاشکی در تایید صحبت های آقای آقابابایی و بیان نظرات اعضای هیئت مدیره انجمن، ایجاد سیگ برنامه درسی فنی و حرفه ای مورد تأیید و تصویب هیئت مدیره قرارگرفت و درباره اعضای آن نیز مقرر شد بازبینی و مشورت­‌هایی با هیئت مدیره صورت گیرد.

در راستای دستور دوم جلسه؛ دکتر عراقیه توضیحاتی را در خصوص برگزاری المپیاد به صورت دو مرحله ای و تلاش برای جلب حمایت نهادهای مختلف ملی و بین المللی ارائه دادند و در ادامه دکتر کرمی با بیان اینکه پیشنهاد دومرحله ای بودن المپیاد باید بررسی شود، تاکید کردند که برای برگزاری چنین آزمونی که دارای اعتبار هم باشد، حتما نیاز به حمایت نهادی دیگر به جز انجمن داریم. پس از آن اعضا نیز نظرات خود را بیان کردند و کلیت موضوع المپیاد مورد تصویب هیئت مدیره انجمن قرار گرفت و مقرر شد تا طرح آن تدوین و ارائه شود. همچنین مصوب شد شیوه نامه المپیاد نوشته شود و پیگیری ها به منظور حمایت وزارت علوم و یونسکو از این آزمون به عمل آید.