شصت و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

شصت و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان، آقای مهندس کریمی، آقای دکتر محبی ۳ مهرماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ۱٫ مرور و پیگیری مصوبات پیشین؛ ۲٫ بررسی درخواست تغییر مدیر گروه مطالعاتی برنامه درسی، تربیت اقتصادی و شغلی انجمن؛ ۳٫ بررسی درخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه مبنی بر حمایت انجمن از همایش آن دانشگاه با عنوان «پیوند آموزش با جامعه، سازمان‌ها و صنایع (چالش‌ها و راهکارها) و ۴٫ ادامه مباحث مربوط به تقویت هویت رشته‌ای در دانشجویان در دستور کار قرار گرفت.

پیگیری تفاهم نامه با مجله تدریس پژوهی، برگزاری سومین همایش برنامه درسی و اشتغال، برگزاری جشنواره دکتر شریعتمداری، مالکیت مجله نظریه و عمل، نامه های ارسال شده سیگ برنامه درسی، تربیت اقتصادی و شغلی انجمن، برگزاری همایش بیستم، المپیاد علمی رشته برنامه درسی و اصلاح اساسنامه انجمن از جمله مصوبات پیشین مطرح شده در این جلسه به منظور بررسی روند پیشرفت‌ آنان بود.

در راستای دستور اول جلسه؛ انتخاب دکتر محبی به عنوان دبیر جدید سیگ برنامه درسی، تربیت اقتصادی و شغلی انجمن و اعلام آمادگی ایشان به منظور ارائه برنامه های سیگ به صورت مکتوب و برنامه ریزی برای برگزاری نشست های مرتبط تصویب شد.

در راستای دستور دوم جلسه؛ اعضای هیئت مدیره با درخواست دانشگاه آزاد تربت حیدریه مبنی بر حمایت از همایش آن دانشگاه موافقت کردند و مقرر شد در جلسه آتی انتظارات انجمن به آنان ارائه شود.

در راستای دستور سوم جلسه؛ برگزاری نشست هایی با دانش آموختگان شاغل رشته برنامه درسی با مدیریت دکتر عراقیه و نیز بررسی انجام آن به صورت پژوهش در کمیسیون پژوهش نیز مورد تایید و تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.