شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر زرقانی، خانم دکتر اسلامیان ۱۳ آذر سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه گزارش عملکرد و اقدامات هیئت مدیره نهم از آغاز تاکنون در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، بر انتخاب عنوان همایش بیست و یکم انجمن در کمیسیون پژوهش تاکید شد و اعضای هیئت مدیره همچنین موافقت خود را به منظور حمایت از “نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه” اعلام و آقای دکتر پوشنه و خانم دکتر رفیعی به عنوان سخنران در پنل تخصصی این همایش پیشنهاد شدند.

در راستای دستور اصلی جلسه، آقای دکتر مرتضی کرمی، رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های انجمن از زمان آغاز به کار هیئت مدیره نهم(۱۴۰۰/۱۲/۳) تاکنون ارائه دادند. همچنین به مصوبات هیئت مدیره اشاره کردند و جزییات عملی یا عملی نشدن آن ها را تشریح کردند که از جمله مهم ترین نکات این گزارش می توان به برگزاری ۶۸ جلسه هیئت مدیره با ۲۰۰ مصوبه(تا تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۲)، ارتقای اعضای انجمن از ۲۸۵ نفر به ۴۸۹ نفر (تا  هفته اول آذر ۱۴۰۲) و گزارش عملکرد انجمن با ذکر شماره جلسات بر اساس سه هدف راهبردی (مرجعیت علمی، مسئولیت اجتماعی و کنشگری در اشتغال دانش آموختگان) و سه توانمند سازی اصلی (مشارکت اعضا، توسعه منابع مالی، مدیریت فضای مجازی) اشاره کرد.

در این جلسه، ارائه گزارش ارزشیابی وزارت علوم از انجمن، پیگیری موضوع سازمان نظام از طریق آقای دکتر فتحی، برگزاری لایو با اساتید و بزرگان برنامه درسی و ارتباط گیری بیشتر گروه های مطالعاتی ویژه انجمن (سیگ ها) با اعضای انجمن و برگزاری برنامه های تخصصی توسط آن ها به تصویب رسید.