فرم نظرسنجی سالانه ارزیابی عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار درباره انجمن

فرم نظرسنجی سالانه ارزیابی عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

با سلام و احترام؛ اعضای محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران لطفا فرم نظرسنجی سالانه ارزیابی عملکرد انجمن را به منظور بهبود عمکلرد انجمن در فعالیت‌های آتی تکمیل نمایید.

مشاهده فرم نظرسنجی