مراسم یادبود دکتر حسن شعبانی برگزار می‌شود

اخبار

مراسم یادبود دکتر حسن شعبانی برگزار می‌شود

مراسم یادبود استاد فرزانه، زنده یاد دکتر حسن شعبانی برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ مراسم یادبود دکتر حسن شعبانی توسط گروه علوم تربیتی خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، انجمن فناوری آموزشی ایران و گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

این مراسم چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی به صورت حضوری برگزار می‌گردد.

خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان استاد نجات الهی(ویلا)، نبش ورشو واقع شده است.

ورود برای عموم آزاد و رایگان است.