نشست «انجمن مطالعات برنامه درسی: چشم‌اندازها، راهبردها، فعالیت‌ها»

همایش نوزدهم

در حاشیه برگزاری همایش ملی نوزدهم انجمن برنامه درسی ایران؛
نشست «انجمن مطالعات برنامه درسی: چشم‌اندازها، راهبردها، فعالیت‌ها» برگزار می‌شود

نشست انجمن برنامه درسی با عنوان «انجمن مطالعات برنامه درسی: چشم‌اندازها، راهبردها، فعالیت‌ها» در حاشیه برگزاری همایش نوزدهم انجمن برگزار خواهد شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ دبیر این نشست دکتر نرگس کشتی‌آرای و اعضای آن دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر مرتضی کرمی، دکتر علیرضا عراقیه، دکتر رحمت اله خسروی و دکتر لیلا خزائی می‌باشند.

این نشست روز چهارشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۲۱ تا ۲۳ برگزار خواهد شد.

لینک شرکت در جلسه:
http://vroom.um.ac.ir/icsa