نشست «انجمن و مسئولیت اجتماعی: رویکردها و راهبردها»

اطلاعیه‌ها رویدادها

نشست «انجمن و مسئولیت اجتماعی: رویکردها و راهبردها» برگزار می‌شود

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی نشست «انجمن و مسئولیت اجتماعی: رویکردها و راهبردها» را برگزار می‌کند.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این نشست با حضور دکتر زهرا گویا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمود مهرمحمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مقصود فراست‌خواه عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دکتر نعمت‌الله فاضلی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر سعید صفایی موحد مشاور آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و دکتر زهرا نیک‌نام عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مدیر نشست برگزار می‌شود.

این نشست روز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزار می‌شود. لینک ورود مجازی

http://vcl.khu.ac.ir/psych_school-workshops_l/

می‌باشد.