تعویق زمان برگزاری دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری

رویدادها همایش های گذشته

اطلاعیه تعویق زمان برگزاری دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری

با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا و نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر به تعویق انداختن برگزاری همایش های علمی، در راستای مسئولیت اجتماعی خود مبنی بر کمک به کنترل سرایت ویروس کرونا،، این کنفرانس نیز به زمان دیگری موکول می‌شود و زمان جدید برگزاری، با توجه به ارزیابی شرایط اعلام خواهد گردید. ضمنا نویسندگانی که موفق به ثبت نام و ارسال مقاله نشده اند فرصت خواهند داشت تا مشخص شدن زمان برگزاری کنفرانس اقدام به ثبت نام و ارسال مقالات خود اقدام نمایند.

ضمن سپاس فراوان از استقبال گسترده بخش های مختلف علمی و اجرایی کشور از دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری ، به استحضار می رساند پیرو انتشار گزارش های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص شیوع ویروس کرونا و نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر به تعویق انداختن برگزاری همایش های علمی، در راستای مسئولیت اجتماعی خود مبنی بر کمک به کنترل سرایت ویروس کرونا، علیرغم تلاش یکساله همه ذینفعان و برنامه ریزی های صورت گرفته حسب تصمیم اتخاذ شده در شورای سیاستگذاری، ، کنفرانس به زمان دیگری موکول می‌شود و زمان جدید برگزاری، با توجه به ارزیابی شرایط اعلام خواهد شد.
نویسندگانی که موفق به ثبت نام و ارسال مقاله نشده اند فرصت خواهند داشت تا مشخص شدن زمان برگزاری کنفرانس اقدام به ثبت نام و ارسال مقالات خود اقدام نمایند.