نشست «به سوی پارادایم توسعه استعداد در حوزه منابع انسانی: اشارات و پیامدها برای برنامه درسی محیط کار»

اخبار

گروه علوم تربیتی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کند

نشست «به سوی پارادایم توسعه استعداد در حوزه منابع انسانی: اشارات و پیامدها برای برنامه درسی محیط کار»

نشست «به سوی پارادایم توسعه استعداد در حوزه منابع انسانی: اشارات و پیامدها برای برنامه درسی محیط کار» توسط گروه علوم تربیتی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ دکتر کورش فتحی واجارگاه استاد دانشگاه شهید بهشتی در این نشست به سخنرانی خواهند پرداخت.

برنامه به صورت حضوری برگزار می‌شود و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

این نشست سه‌شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، بوستان ورشو برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید