نقد و بررسی کتاب «تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران»

کمیسیون نقد

کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛
نقد و بررسی کتاب «تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران»

نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران» توسط کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این جلسه با حضور مولف کتاب آقای دکتر نعمت‌الله موسی پور عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان برگزار خواهد شد. اعضای میزگرد آقای مهندس علی زرافشان مدیرکل اسبق دفتر برنامه‌ریزی درسی و تألیف کتب درسی، آقای دکتر احمد ابوحمزه عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، آقای علی رضایی دانشجوی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی و آقای رسول محمدی دانشجوی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه خوارزمی می‌باشند.

این نشست با مدیریت خانم دکتر زهرا نیک‌نام عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران» چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸ و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

شرکت برای کلیه علاقه‌مندان آزاد است.

نشانی مجازی در ادوبی کانکت:

https://vroom.um.ac.ir/icsa