هم‌اندیشی استراتژی‌های دست‌یابی انجمن‌ها به مرجعیت علمی

اطلاعیه‌ها نشست ها

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند
نشست «هم‌اندیشی استراتژی‌های دست‌یابی انجمن‌ها به مرجعیت علمی»

نشست «هم‌اندیشی استراتژی‌های دست‌یابی انجمن‌ها به مرجعیت علمی» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این نشست با حضور دکتر خسرو باقری استاد مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران، دکتر محمود مهرمحمدی استاد بازنشسته مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر شهرام یزدانی استاد ارتوپدی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر سید حسین سراج‌زاده دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی و دکتر نرگس کشتی‌آرای دانشیار بازنشسته مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی و دبیر نشست برگزار می‌شود.

نشست «هم‌اندیشی استراتژی‌های دست‌یابی انجمن‌ها به مرجعیت علمی» سه‌شنبه ۲۸ تیرماه ساعت ۱۷ تا ۲۰ به صورت مجازی در آدرس vroom.um.ac.ir/icsa برگزار می‌شود.