یکسان سازی رسم الخط کتاب های درسی

نشست ها

وی با تأکید بر اینکه توافق کلی انجام شده و این جلسه برای یافتن روش‌های اجرایی و سرعت بخشیدن است، طول کشیدن زمان یکسان‌سازی را بر اساس تغییر موردی در کتاب‌های جدیدالتألیف، مانع اصلی دانست و آن را موجب بروز تشتت در رسم‌الخط و انتقال آن به جامعه عنوان کرد. در ادامه دکتر حدّاد از دکتر محمدیان خواست روش‌های اجرایی سازمان را برای تسهیل یکسان‌سازی رسم‌الخط کتاب‌های درسی بیان کند. دکتر بهرام محمدیان نیز ضمن تأکید بر اِعمال رسم‌الخط و برابرهای مصوّب فرهنگستان در کتاب‌های درسی، آن را دغدغهٔ شخصی و تعصب خود نسبت به فرهنگستان دانست. وی تنها مشکل موجود را زمان اندک برای آماده‌سازی، شامل بازنگری و حروف­چینی و هزینه­های تغییر زینک و آماده نبودن چاپخانه­ها دانست. وی آموزش حروف‌چینان، و اولویت دادن به برخی کتاب‌ها، مثل کتاب‌های ادبیات و جدیدالتألیف را، از جمله روش­های اولویت‌بخشی دانست. وی همچنین پیشنهاد کرد مؤلفان کتاب‌های درسی با مشارکت و تعامل در گروه‌های واژه‌گزینی فرهنگستان شرکت فعال داشته‌باشند. دکتر دبیرمقدم نیز در این جلسه لزوم استفاده از واژگان مصوّب فرهنگستان را در کتاب‌های درسی یادآوری کرد و از دکتر محمدیان خواست علی‌رغم وجود درس­هایی در این زمینه در کتابهای درسی، در کتاب ششم نیز درسی برای آشنایی دانش‌آموزان با حوزه‌های برون‌مرزی زبان فارسی در نظر گرفته شود. در پایان دکتر حدّاد عادل با جمع‌بندی مباحث، اقدامات و پیش‌بینی­های اجرایی لازم دو طرف را به شرح زیر برشمرد:
۱٫ به‌جای سیاست و قاعدهٔ کلی «اِعمال تغییرات در کتاب‌های جدیدالتألیف» ـ که بسیار زمان‌گیر است ـ سیاست «اِعمال رسم‌الخط در کتاب‌ها تا هر جا که ممکن است» و حداکثر در دو سال پیش گرفته شود؛
۲٫ فرهنگستان برای انجام تغییرات، اعم از یافتن موارد قابل تغییر در کتاب‌ها، اعزام کارشناس، یا هر مورد دیگر، آمادگی کامل دارد؛
۳٫ اولویت انجام اصلاحات به ترتیب ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و در مراحل بعدی کتاب‌های فنی ـ حرفه­ای و کار و دانش باشد؛
۴٫ اقدامات پیش‌بینی‌شده موجب بروز اختلال در چاپ و توزیع و تحمیل هزینه­های سنگین نباشد؛
۵٫ هم‌زمان تدابیر لازم برای آموزش و ارزش‌یابی و امور دیگر از طریق گروه زبان و ادبیات فارسی سازمان انجام شود؛
۶٫ برای برگزاری نشستی یک‌روزه با مؤلفان کتابهای درسی به‌منظور آشناسازی آنان با فرهنگستان هماهنگی لازم به عمل آید.