پیامدهای برنامه درسی در سایه نقد می شود!

رویدادها نشست ها

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، سمینار “نقش برنامه درسی سایه در بروز و گسترش تب تربیتی” را روز سه شنبه مورخ بیست و ششم آذرماه برگزار خواهند کرد. در این سمینار دکتر علی نوری، عضو هیات علمی دانشگاه ملایر و مسئول گروه “علوم اعصاب تربیتی” انجمن به تشریح چیستی برنامه درسی سایه و پیامدهای آن، خصوصا آنچه وی آن را گسترش تب تربیتی می خواند خواهد پرداخت.

شایان ذکر است که این نشست به همت انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی درسی دانشگاه الزهرا از ساعت ده الی دوازده در دانشگاه الزهرا، سالن حورا، برگزار خواهد شد.