پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی‌آرای، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی،آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر احمدی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان و آقای علی اصغر کریمی ۱ خرداد سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی طرح دبیر سیگ تربیت اقتصادی و شغلی انجمن درباره نحوه همکاری با آموزش و پرورش و برنامه انجمن برای گرامی‌داشت هفته پژوهش در دستور کار قرار گرفت.

ارائه طرح عملیاتی برنامه ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌­ای سند تحول بنیادین با برنامه‌ریزی دقیق و همراه با بیان جزییات جهت ایجاد تفاهم‌نامه بین انجمن و وزات آموزش و پرورش پس از ارسال نامه از جانب انجمن به وزارت آموزش و پرورش به منظور اعلام آمادگی انجمن برای کمک به عملیاتی کردن طرح ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای سند تحول بنیادین از تصمیمات مهم انجمن در این جلسه بود.

در ادامه این جلسه و در خصوص تهیه آیین‌نامه برای هفته پژوهش اعضا نظرات خود را پیرامون رویدادها و برنامه‌های این هفته بیان کردند و مقرر شد تا این آیین‌نامه پس از دریافت گزارش از جلسه کمیسون پژوهش تهیه شود.