پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر فاتحی راد، خانم دکتر زرقانی ۲۳ مرداد سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ۱٫ مرور و پیگیری مصوبات پیشین ۲٫ بررسی پیشنهاد کمیسیون پژوهش پیرامون تاسیس مجله جدید و ۳٫ بررسی درخواست نشریه «نگرش جدید در یادگیری زبان انگلیسی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان جهت عقد تفاهم نامه با انجمن در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه خانم دکتر خزایی مدیر کمیسیون آموزش انجمن به ارائه گزارشی از مدرسه تابستانه مجازی «توانمندسازی معلمان» و چگونگی انتخاب استادان این برنامه پرداختند، همچنین آقای دکتر محسن آیتی نیز گزارشی در خصوص پیگیری های مربوط به مباحث مالی انجمن ارائه دادند.

در راستای دستور اول جلسه، خانم دکتر کشتی آرای ۱۴ عنوان پیشنهادی کمیسیون پژوهش برای مجله جدید را قرائت نموده و به نکات مهمی از جمله اینکه عنوان انتخابی باید تخصصی باشد، نباید تکراری باشد و مجله های دیگر انجمن با مشکل مواجه نشوند، اشاره کردند. همچنین بیان کردند که در کمیسیون پژوهش به ترتیب سه عنوان زیر از میان ۱۴ عنوان پیشنهادی انتخاب شده است: ۱- مطالعات برنامه درسی در تربیت معلم ۲- ایده های نو در برنامه درسی، ۳-راهبری پژوهشی در برنامه درسی، که عنوان «مطالعات برنامه درسی در تربیت معلم» در اولویت اول قرار گرفته است. پس از شنیدن این گزارش، اعضاء هیئت مدیره نظرات خویش را بیان کردند و در ادامه عنوان مربوط به مطالعات برنامه درسی تربیت معلم مورد موافقت اعضاء قرار گرفت و مصوب شد تا جزییات دقیق تر این مجله از قبیل عنوان دقیق، اعضای هیئت تحریریه و بقیه مراحل توسط کمیسیون پژوهش و سرکار خانم دکتر کشتی آرای مورد پیگیری قرار گیرد.
در این جلسه همچنین مقرر شد تا درباره حق مالکیت انجمن بر مجله دانشگاه خوراسگان و مجله دانشگاه شیراز  پیگیری های لازم صورت گیرد.

در راستای دستور جلسه دوم، خانم دکتر کشتی آرای رئیس کمیسیون پژوهش پس از بررسی های اولیه به بیان نکاتی درباره نشریه «نگرش جدید در یادگیری زبان انگلیسی» پرداختند و خانم دکتر فاتحی راد از طرف نشریه فوق پاسخگوی سوالات هیئت مدیره بودند. برای عضویت حقوقی یا تفاهم نامه همکاری این نشریه با انجمن نکاتی مطرح شد و تبادل نظر صورت گرفت. با توجه به اتمام وقت جلسه مقرر شد تصمیم نهایی در این خصوص در جلسه آینده اتخاذ شود.