پنجاه و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

پنجاه و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر فلاحت داری، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر اسلامیان، ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

????به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه: ۱٫ نهایی کردن آیین نامه جشنواره دکتر علی شریعتمداری و تعیین دبیر با پیشنهاد کمیسیون پژوهش، ۲٫ تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری اولین نشست کمیته مرکزی معلمان و ۳٫ حمایت و ارزیابی از فعالیت کمیسیون های انجمن در دستور کار قرار گرفت.

????در راستای دستور اول این جلسه، آقای دکتر محسن آیتی از سوی هیئت مدیره انجمن به عنوان دبیر جشنواره دکتر علی شریعتمداری انتخاب شدند. در انتخاب دبیر این جشنواره بر مرکز زدایی تاکید شد؛ به این معنا که انتخاب دبیر از تهران و شهرستان به صورت دوره ای صورت پذیرد. مقرر شد تا آیین نامه اصلاح شده و نسخه نهایی این جشنواره توسط کمیسیون پژوهش به دبیرخانه انجمن جهت اطلاع رسانی در سایت انجمن ارائه شود.

????در ادامه و در راستای دستور دوم این جلسه، مقرر شد تا آقای دکتر مهرمحمدی و خانم دکتر کشتی آرای از طرف هیئت مدیره انجمن در اولین نشست تخصصی کمیته مرکزی معلمان در تهران حضور یابند. هم چنین مقرر شد تا مهمانانی از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  و شورای عالی آموزش و پرورش کشور به این نشست دعوت شوند که در این جلسه بر دعوت از آقای دکتر امانی تهرانی و خانم دکتر احمدی از دو سازمان فوق  تاکید شد. این نشست با معرفی اهداف و رسالتهای کمیته معلمان، فرایند شکل گیری آن و هم چنین رونمایی از آیین نامه این کمیته و پرسش و پاسخ معلمان همراه خواهد بود. این نشست علاوه بر حضوری، همزمان به صورت مجازی نیز به منظور استفاده معلمان سراسر کشور برگزار خواهد شد. زمان برگزاری در مرداد ماه ۱۴۰۲ است که تاریخ دقیق آن از طریق انجمن اطلاع رسانی می شود.

????دستور سوم جلسه نیز به دلیل اتمام زمان، فرصت طرح و بررسی نیافت و به جلسه دیگری موکول شد.