پنجاه و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

پنجاه و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی و خانم دکتر اسلامیان ۸ خرداد سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه کانون پیشکسوتان و مفاخر انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دستور کار قرار گرفت.

تهیه و ارسال نامه همکاری انجمن با وزارت آموزش و پرورش برای آقای کریمی، دبیر سیگ تربیت اقتصادی و شغلی، اعلام موافقت رسمی دانشگاه علامه طباطبایی برای برگزاری همایش بیستم انجمن با موضوع «عدالت و برنامه درسی» و درخواست دبیر علمی همایش جهت برگزاری جلسه با هیئت مدیره انجمن در این راستا، ارسال نامه انجمن برای برگزاری «سومین همایش برنامه درسی و اشتغال» به دانشگاه مازندران نیز از جمله اقدامات انجام شده درباره مصوبات پیشین هیئت مدیره بود که در این جلسه به آن اشاره شد.

در این جلسه اعضای انجمن درباره دستور اصلی جلسه، به بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه کانون پیشکسوتان و مفاخر انجمن پرداخته و نظراتشان را مطرح کردند که بر اساس آن مقرر شد این آیین‌نامه در برخی موارد بازنگری و اصلاح گردد تا در جلسه بعدی هیئت مدیره انجمن به تصویب برسد.