پژوهشگران پراستناد برتر ISC در حوزه مطالعات برنامه‌ درسی

اخبار

پژوهشگران پراستناد برتر ISC در حوزه مطالعات برنامه‌ درسی

اسامی پژوهشگران پراستناد برتر ISC (موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام) بر اساس نشریات ایرانی حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری اعلام شد که در این میان اسامی استادان گروه مطالعات برنامه‌ درسی کشور به چشم می‌خورد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ بر اساس آخرین نتایج رتبه‌بندی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در سال ۲۰۲۳ (۱۰ سال اخیر) آقای دکتر کوروش فتحی واجارگاه، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی ( با ۲۴۲ استناد)، آقای دکتر محمود مهرمحمدی، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس (با ۲۱۶ استناد)، آقای دکتر مهدی محمدی دانشیار دانشگاه شیراز ( با ۱۸۸ استناد)، آقای دکتر مرتضی کرمی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (با ۱۶۱ استناد)، آقای دکتر احمدرضا نصر اصفهانی استاد تمام دانشگاه اصفهان (با ۱۴۲ استناد)، آقای دکتر حسن ملکی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی (با ۱۳۵ استناد)، آقای دکتر ابراهیم میرشاه جعفری استاد تمام دانشگاه اصفهان (با ۱۳۳ استناد)، آقای دکتر رحمت الله مرزوقی استاد تمام دانشگاه شیراز (با ۱۳۱ استناد) و آقای دکتر محمدجواد لیاقت‌دار استاد تمام دانشگاه اصفهان (با ۱۲۰ استناد) در جمع پژوهشگران پراستناد برتر ISC در حوزه مطالعات برنامه درسی قرار گرفتند.

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، کسب این موفقیت را به تمامی این عزیزان تبریک گفته و آرزوی موفقیت‌های بیشتر و روزافزون را برای ایشان دارد.

دانلود فایل مربوطه