پیام تبریک انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به آقای دکتر مقصود امین‌خندقی

اخبار

پیام تبریک انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به آقای دکتر مقصود امین‌خندقی به مناسبت ارتقای مرتبه علمی ایشان به استاد تمامی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر مقصود امین خندقی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به مرتبه استاد تمامی را به ایشان و جامعه فرهیخته علمی تبریک عرض می‌نماید.

دکتر مقصود امین‌خندقی دارای مدرک دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است.