پیام دکتر علیرضا صادقی در خصوص نوزدهمین همایش سالانه انجمن برنامه درسی

اخبار همایش نوزدهم

دکتر علیرضا صادقی
_ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

?نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان:

«برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی»

? ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱
◾️دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن تماس: ۰۹۰۲۰۸۵۲۰۹۷
ایمیل: info@scu-icsa19.ir