چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر  احمدی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر زرقانی، خانم دکتر رشیدی، آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر اسلامیان ۲۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه نقد عملکرد انجمن در سال ۱۴۰۱ و بررسی طرح تدوین برنامه راهبردی نه ساله انجمن در دستور کار قرار گرفت.

در مجموع نظرات اعضا بر حفظ جایگاه انجمن در آموزش و پرورش و آموزش عالی، پیگیری برای به ثمر رساندن برخی از مواردی که در سال ۱۴۰۱ به نتیجه نرسیدند و تلاش برای تحکیم بیشتر نقاط قوت و رفع ضعف‌های موجود و محقق ساختن اهداف انجمن و ثبات دستاوردهای آن استوار بود.

در بخش دیگر جلسه طرح خانم دکتر رشیدی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی درباره تدوین برنامه راهبردی ۹ ساله در بازه زمانی ۶ ماهه برای انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در ۷ گام ارائه شد و اعضای هیئت مدیره نیز نظرات خود را در این خصوص با تاکید بر تهیه برنامه‌ای پویا مبتنی بر نیازسنجی، آسیب‌شناسی دقیق از وضعیت گذشته و فعلی، بهره‌گیری از تجارب خوب و موفق انجمن‌های دیگر، شناسایی موانع موجود و … بیان کردند.