کارگاه آشنایی با نحوه طراحی و ساخت کتاب الکترونیک

کارگاه ها و دوره های آموزشی کمیسیون آموزش

کارگاه خانم سمانه‌ امینی

_سرگروه تولید محتوا و شایستگی‌های دیجیتال شهر تهران
_مدرس کشوری شایستگی‌های دیجیتال
_مدرس ارزشیابی توصیفی و تولید محتوای شهر تهران
_سرگروه پایه دوم منطقه ۱۸

با موضوع:
«آشنایی با نحوه طراحی و ساخت کتاب الکترونیک (نرم‌افزار filip pdf)»

تاریخ:
شنبه ۲۱ مردادماه ساعت ۱۰ تا ۱۲

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳