کارگاه دکتر نرگس کشتی‌آرای «بازشناسی پژوهش پدیدارشناسی»

اخبار کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه دکتر نرگس کشتی‌آرای، دانشیار دانشگاه آزاد واحد خوراسگان در خصوص «بازشناسی پژوهش پدیدارشناسی»

تاریخ سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ تا ۱۸

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۷۷۳۱۰۴۴۵