کارگاه «کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار» ویژه دانش‌آموختگان رشته مطالعات برنامه درسی

اخبار کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه «کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار» ویژه دانش‌آموختگان رشته مطالعات برنامه درسی

کارگاه «کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار ویژه دانش‌آموختگان رشته مطالعات برنامه درسی» برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این کارگاه با هدف آشنایی و توانمندسازی دانش آموختگان رشته برنامه درسی با طراحی کسب و کارهای مرتبط با رشته برنامه درسی، استفاده از ظرفیت‌های کنونی کشور، شرکت‌های نوآفرین و حمایت‌های مربوطه، و معرفی منابع برای خود یادگیری به منظور دستیابی به اشتغال پایدار آنان مطابق برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طراحی شده است.

در همین راستا و برای مطالعه موردی دو فرصت کسب و کاری در زمینه رشته برنامه ریزی درسی را از ایده تا اجرا بررسی می کنیم و به منابع لازم برای پیاده‌سازی موفقیت آمیز آنان نیز خواهیم پرداخت. از سال ۱۴۰۲ بهگشت کارآمد و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به عنوان راهبران آموزشی این طرح از شرکت کنندگان حمایت خواهند کرد تا کسب و کار آموزشی خویش را، راه‌اندازی کنند.

ارائه دهنده این کارگاه، رضا رایان راد (دکترای رهبری کسب و کار) و پشتیبان دکتر محمود مهر محمدی (دکترای برنامه درسی و آموزش) می‌‌باشد.

این کارگاه اول اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ تا ۱۸ برگزار خواهد شد. هزینه کارگاه نیز  ششصد هزار تومان (۴۰ درصد تخفیف برای اعضای انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) می‌‌باشد.