اطلاعیه شماره ۴ انتخابات هیئت مدیره

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به نام خدا

اطلاعیه شماره ۴: تشکیل مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اعضای محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

با سلام و احترام

پیرو اطلاعیه شماره۳ بخشی از اساسنامه انجمن به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رسد.

ارکان اصلی انجمن عبارتند از:
الف: مجمع عمومی
ب: هیات مدیره
ج: بازرس
الف- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور آرای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته تشکیل می شود.
دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند، مشروط بر این که هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و درچنین حالتی ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نمایند.
در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بودکه در تقاضا نامه ذکر شده است و هیات رئیسه مجمع از میان اعضاء انتخاب خواهد شد.
وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:
۱- انتخاب ا عضای هیات مدیره و بازرس
۲-تصویب خط مشی انجمن
۳-بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس
۴- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۵-تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
۶-عزل هیات مدیره و بازرس

 

به اطلاع شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی نقد و بررسی فیلم «در انتظار سوپر من» که به نقد و بررسی آموزش وپرورش آمریکا می پردازد، می رساند، از سوی انجمن گواهی رسمی حضور در کارگاه آموزشی، برای کلیه شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

تاریخ و محل برگزرای کارگاه آموزشی و مجمع عمومی انجمن به شرح زیر می باشد:

تاریخ برگزاری: پنج شنبه ۲۴/۹/۱۳۹۰

مکان برگزاری: تهران- خیابان استاد نجات اللهی- خیابان ورشو- سالن اجتماعات ورشو

با تشکر از اعضای محترمی که تاکنون کاندیداتوری خود برای عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن اعلام نموده‌اند، اسامی داوطلبان از طریق اطلاعیه های بعدی به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید.  

لطفا پیشنهادها و نظرات خود را به آدرس ایمیل ja_yazdany@yahoo.com ارسال فرمایند.

با احترام مجدد- دکتر مجید علی عسگری