صورتجلسه هیئت مدیره ۲۸ فروردین ۹۲

کارگاه ها و دوره های آموزشی

جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مورخ ۲۸/۱/۹۲  ساعت ۱۳ الی ۱۶

شماره جلسه ۱

محل جلسه: دفتر انجمن ساختمان دانشگاه علامه

حاضران جناب آقایان: دکترمهرمحمدی، دکتر عصاره، دکتر خسروی، دکتر موسی‌پور، دکتر علی عسگری، دکتر امانی تهرانی، مهندس زرافشان، دکتر میرزابیگی، دکتر جوادی پور، دکتر قاسم‌پور و دکتر صادقی

سرکار خانم‌ها: دکتر صمدی و دکتر حکیم زاده

جلسه با نام و یاد خدا آغاز شد

دکتر عصاره: ضمن تشکر از حضور اعضا، در این جلسه پیش‌بینی شده است در چند بخش کارها بررسی شوند. ما قصد داریم در سال جدید فعالیت‌های انجمن به طور جدی از سر گرفته شود. اگر نیاز است در ابتدای سال تغییراتی در مدیریت، ساختار انجمن صورت گیرد تا موتور انجمن دوباره به حرکت درآید.

بررسی وضعیت مالی- اداری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 همانگونه که مستحضر بودید در سال گذشته انجمن با مشکلات مالی و وضعیت نابسامان مالی روبه‌رو بود که بیشتر وقت انجمن روی کارهای مالی متمرکز شد و توانستیم با کمک‌های خود اعضای هیئت مدیره و کمکی که از طرف سازمان پژوهش به انجمن شد حقوق کارمندان انجمن را بپردازیم. در اواخر سال هم یک طرح پژوهشی با عنوان تولید محتوای پیشگیری از مواد مخدر با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بسته شده که از قبال این قرارداد مبلغی به حساب انجمن واریز خواهد شد. همچنین در سال جدید از طرف دفتر معاونت فناوری ریاست جمهوری مبالغی را برای کمک به نشریات انجمن درنظر گرفته‌اند که این قرارداد‌ها به امضا رسیده و تا هفته آینده این کمک‌ها نیز به حساب انجمن واریز خواهد شد. در سال جدید با حسابدار جدید آقای قاسمی که از طرف آقای مهندس زرافشان به انجمن معرفی شدند برای انجام امور مالی و حسابداری انجمن قرارداد یک ساله بسته شده است و قرار است تمهیداتی برای به سامان رساندن امور مالیاتی و حسابهای انجمن درنظر گرفته شود تا انجمن با مشکل سال گذشته مواجه نشود. همچنین برای نیروی دبیرخانه‌ای با خانم خسروی هم برای سال ۹۲ قرارداد بسته شده است.

بررسی وضعیت کمیسیون‌ها و ارائه گزارش سال ۹۱

دکتر خسروی: متأسفانه در سال ۹۱ مسئولین کمیسیون‌ها فعالیت‌های به خصوصی انجام ندادند. حتی از کمیسیون‌ها خواسته شد تا گزارشی از فعالیت‌های سال ۹۱ را به دبیرخانه ارائه کنند که دراین خصوص همکاری نکردند. من به شخصه به عنوان مسئول کمیسیون پژوهش در سال ۹۱ سه جلسه برای کمیسیون پژوهش هماهنگ کردم اما در روز و ساعت مقرر هیچ یک از اعضا کمیسیون در جلسه حضور نداشتند که از این بابت خیلی متأثر شدم.

دکتر علی عسگری: همانطور که می‌دانید فعالیت کمیسیون‌ها در ارزیابی عملکرد انجمن‌ها از طرف کمیسیون‌ انجمن‌‌های علمی نقش خیلی مهمی دارد. بنابراین کمیسیون‌ها نباید در این زمینه کوتاهی کنند و کار را جدی بگیرند. کمیسیون‌ها اگر شده حتی با کمترین تعداد شرکت کننده جلسات ماهانه خود را برگزار کنند.

دکتر میرزابیگی: من پیشنهاد می‌کنم رؤسای کمیسیون‌ها حوصله و ممارست خود را بالا ببرند. چرا که کمیسیون توسعه انجمن هم همیشه با حداقل حضور اعضا جلسات خود را دنیال کرده است.

دکتر جوادی پور: ما هم با حضور حداقلی اعضا جلسات کمیسیون ترویج علم را حداقل ماهی یک بار در سال ۹۱ برگزار کردیم و برنامه سال ۹۲ کمیسیون ترویج علم را هم تنظیم کردیم که حداقل ۱۰ نشست علمی در سال ۹۲ برگزار کنیم. کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های آموزشی را درنظر گرفتیم که با همکاری اعضا هیئت مدیره این جلسات را برگزار کنیم. من پیشنهاد می‌کنم اگر اعضا هیئت مدیره هم درخصوص برنامه کمیسیون ترویج علم نظری دارند اعلام کنند تا در برنامه سال ۹۲ پیش بینی شود. از اعضا هیئت مدیره و رئیس انجمن خواهشمندم در نشست‌های انجمن حضور داشته باشند تا موجب دلگرمی اعضا باشد.

دکتر حکیم زاده: برنامه‌های گروپ‌ها از جمله نشست‌ها و کارگاه‌ها باید ذیل برنامه کمیسیون ترویج علم باشد.

دکتر مهرمحمدی: آیا انجمن نباید برنامه گروپ‌ها را مستقل از کمیسیون قرار دهد؟برنامه‌هایی که جنبه عمومی دارد را کمیسیون برگزار کند و آنهایی که تخصصی هستند ذیل گروپ‌ها برگزار شود.

جمع بندی دکتر مهرمحمدی: اگر بناست کمیسیون ترویج علم دوره‌های آموزشی برگزار کند این دوره‌های آموزشی اعم از کارگاه یا نشست علمی که درخصوص موضوعات عمومی باشد وگر نه برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی از طریق گروپ‌ها به اندازه کافی اشباع شده است و از این طریق انجمن امتیاز کافی را خواهد گرفت. نشر علمی کار مجلات، نشریات و چاپ آثار علمی را دربر می‌گیرد. مجلات سامانه جدا دارد که باید از نشر علمی جدا باشد و این کار ربطی به کمیسیون ترویج علم ندارد و مجلات خود سامانه تعریف شده‌ای دارند. اما انتشار آثار علمی که کار زمین‌مانده‌ای از قبل بوده و در یک زمان حرف‌هایی زده شد اما در این زمینه حرکتی نداشتیم می‌توان این را از طریق کمیسیون ترویج علم دنبال کرد.

درخصوص همایش‌ها همچون مجلات سامانه و آیین نامه تعریف شده خود را دارد که کار مستقلی از کار کمیسیون می‌باشد.

دکتر حکیم‌‌زاده: پس اگر این کارها جدا از کار کمیسیون ترویج علم است دیگر نیازی به بودن این کمیسیون نیست.

دکتر مهرمحمدی: منظور من این نیست. بلکه منظور من مجلات تخصصی انجمن است که کار آن در هیئت تحریریه دنیال می‌شود و تصمیم‌گیری می‌شود. و همایش‌ها هم که آیین نامه مصوب هیئت مدیره را دارند و در آن فرایند انتخاب دبیر علمی، کمیته علمی و مراحل اجرایی همایش انجام می‌گیرد و اگر قرار است این‌ها در کمیسیون ترویج علم دنبال شوند باید در آیین‌نامه آن تغییراتی صورت گیرد.

دکتر علی عسگری: کمیسیون‌ها جزئی از هیئت مدیره و انجمن هستند و انجمن باید بپذیرد که برای پیش‌برد کارها و پیگیری امور انجمن باید از همکاری کمیسیون‌ها و نقش مؤثر آنها استفاده کند و مسئولیت کارها را بر عهده کمیسیون‌ها قرار دهد. امور و مسائل مربوط به همایش‌ها هم همچون گذشته که در کمیسیون آموزش دنبال می‌شد می‌بایست توسط کمیسیون ترویج علم پیگیری شود.

دکتر عصاره: درست است همایش‌ها در ذیل هیئت مدیره است اما برای به نتیجه رسیدن کارها باید پیگیری امور به کمیسیون‌ها واگذار شود. برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها نیاز به مکاتبات و مذاکرات خاص خود را دارد. از دکتر جوادی پور تقاضا می‌کنم که برای پیگیری کار مربوط به همایش‌ها و امور مربوط به نشریات به طور جدی با دبیرخانه همکاری داشته باشند تا با ممارست کمیسیون کارها زودتر به نتیجه برسد.

دکتر میرزابیگی: اولین شرط به انجام رساندن امور منظم بودن هیئت مدیره است. وظایف مشخصی داشته باشد. کمیسیون‌ها براساس شرح وظایفی که از قبل به آنها ارائه داده‌اند کار‌هایشان را انجام می‌دهند وظیفه هیئت مدیره این است که به کمیسیون‌ها احترام بگذارد و اجازه دهیم براساس شرح وظایف عمل کنند و اگر پیشنهاد داریم در جلسه به کمیسیون‌ها منعکس کنیم و اگر کاری از عهده کمیسیونی بر نمی‌آید آن را به کمیسیون دیگری محول کنیم. خوب است صورتجلسات پیوسته باشد تا بتوان و مطالب و دستور کارها را در هر جلسه دنبال کنیم و دستور جلسه خیلی زودتر از تاریخ جلسه اعلام شود و از رؤسای کمیسیون‌ها هم درخصوص دستور جلسه نظرخواهی شود. 

در ادامه جلسه چارت و ساختار سازمانی انجمن برای اعضا ایمیل شود و رؤسای کمیسیون‌ها براساس آن فعالیت‌ها و اهداف خود را اصلاح کنند و در جلسه بعدی هیئت مدیره یک ساعت به بررسی شرح وظایف کمیسیون‌ها اختصاص داده شود.

دکتر عصاره همچنین تأکید داشتند ثبت و ضبط اسناد اداری و تمام مکاتبات انجمن به طور جدی‌تر در دبیرخانه بایگانی شود و تمام مصوبات جلسات در جلسات بعدی دنبال و پیگیری شود.

بررسی وضعیت مجلات انجمن

مصوب شد:

–         یک نیروی انسانی تمام وقت در دبیرخانه انجمن به امور مربوط به نشریات تخصصی انجمن بپردازد. قرار شد برای جذب نیروی جدید از طریق سایت انجمن فراخوان شود.

–         ترکیب اعضا هیئت تحریریه فصلنامه‌ها بازنگری شوند و اعضا داوطلب جایگزین برخی از اعضا شوند.

–         هماهنگی برای یک جلسه مشترک با  سردبیران نشریات مشترک با انجمن در اسرع وقت ترتیب داده شود.