گزارش جلسه گروه مطالعاتی برنامه درسی، شوآب و عمل فکورانه

کارگاه ها و دوره های آموزشی
گزارش دومین جلسه گروه مطالعاتی با علایق ویژه، "برنامه درسی، شواب و عمل فکورانه"
شنبه ۱۶ مرداد ماه ۸۹، مؤسسه پژوهشی
حاضران: دکتر مهرمحمدی، دکتر موسی پور(عضو جدید)، خانم آل حسینی، خانم باقری(عضو جدید)، خانم نیکنام، آقای میرعرب(عضو جدید)، خانم خاکباز
موضوع صحبت: بحث و نقد مقاله Michael Connelly که در نخستین کنفرانس عملی ارایه شد. صحبت در مورد عنوان گروه. طرح مسئله حضور در همایش انجمن. تصمیم گیری درباب موضوع جلسه آینده(نقد و بحث مقاله Practical1 شواب). تصمیم گیری در مورد ترکیب شماره نخست خبرنامه.
در ابتدای جلسه خانم خاکباز و خانم آل حسینی به بیان چکیده ای از مقاله کانلی و طرح موضوعاتی درباب جایگاه تئوری در دیدگاه عملی شواب، ارتباط شواب و شون؛ لاکاف و جانسون و دیویی و پارادایمهای تحقیقات آموزشی کمّی و کیفی در آمریکای شمالی که در مقاله کانلی بحث شده بود پرداختند. سپس دکتر مهرمحمدی سؤالی را در خصوص بخشی از مقاله کانلی که به تحقیقات عملی و اشتراک بین ثرندایک و دیویی بر می گشت مطرح نموده، به اشتراک بین دیویی و شواب تأکید نمودند. بحث با طرح نظرات دیگر دوستان ادامه یافت(مشروح بحث ها در خبرنامه گروه منتشر خواهد شد)
در ادامه بحث تصمیم گیری در مورد عنوان گروه با طرح مجدد پیشنهاد خانم آل حسینی در خصوص ۱۵ عنوان پیشنهادی ادامه یافت اما تصمیم گیری نهایی در این مورد به جلسات آتی موکول شد. مسئله حضور گروه و برنامه آن در همایش تربیت معلم و تحول بنیادین در نظامهای آموزشی طرح، و قرار شد مسئولیت هماهنگی برای امکان حضور در همایش تحول بنیادین به آنان واگذار شود و هر یک از اعضا پیشنهادات خود را در غالب پروپوزال برای برنامه گروه در همایش تربیت معلم نیز برای جلسه شهریور ماه آماده کنند.
مسئله دیگر، پیشنهاد دو تن از دوستان(آقای میرعرب و خانم نیکنام) بر انتخاب مقالات برای کار جلسه آینده بود که در نهایت، تصمیم گروه بر این شد که مقاله Practical شماره ۱، از خود شواب مورد بحث قرار گیرد.
در نهایت در خصوص خبرنامه شماره ۱ گروه مطالعاتی بحث هایی صورت گرفت و قرار شد تا شیوه گفتگوی سقراطی برای ارایه همه بحث های گروه (اینترنتی و حضوری) بر روی مقاله کانلی مستند گردد و محور اصلی خبرنامه باشد. ضمن آنکه مواردی در خصوص پیشینه­ی مقاله(از قبیل مروری بر رزومه نویسنده که یکی از شاگردان شواب است و نیز بیان آنکه این مقاله در کجا طرح شده است) که قبلا توسط خانم آل حسینی تهیه شده در دستور کار خبرنامه قرار گیرد و البته برای خبرنامه هر شماره، با خلاقیت دوستان نامی در خور موضوعات آن شماره مطرح گردد که در مورد خبرنامه شماره ۱ نیز این نام "زندگی در کوهپایه برنامه درسی" انتخاب شد.
لازم به ذکر است منظور از بحث اینترنتی، بحث ها و نقدهایی است که اعضا در مورد مقاله قبل از شرکت در جلسه حضوری، از طریق گوگل گروپ با یکدیگر رد و بدل کردند که این به نظر اعضا نقطه عطفی برای شکل گیری تعاملات غنی تر حضوری نیز محسوب می شود.