دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی موفق به کسب رتبه الف شد

اخبار دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی موفق به کسب رتبه الف شد

بر اساس ارزیابی‌های سال ۱۴۰۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی موفق به کسب رتبه الف شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی در ارزیابی سالانه نشریات علمی کشور سال ۱۴۰۱ در شاخص «انتشار به موقع و ضوابط آیین‌نامه نشریات» موفق به کسب ۱۶۰ امتیاز، در شاخص «داشتن وبگاه استاندارد، زیرساخت‌ها و اطلاعات شناسنامه‌ای نشریه» ۱۶۵ امتیاز، در شاخص «رعایت آیین نگارش، ساختار و کیفیت مقالات» ۲۶۰,۹۷ امتیاز، در شاخص «رعایت فرایند پذیرش مقالات و داوری تخصصی» ۶۰ امتیاز، در شاخص «وضعیت نشریه در نمایه‌های استنادی، تخصصی و اجتماعی» ۸۰ امتیاز و در شاخص «به کارگیری مقررات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای رعایت اخلاق علمی نشر و جلوگیری از بروز تخلفات علمی» ۸۰ امتیاز و در مجموع موفق به کسب ۸۰۵,۹۷ امتیاز با رتبه الف شده است.

دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی به منظور پرداختن به مسائل و چالش‌های برنامه درسی در محیط آموزش عالی و در راستای تفکر و عمل تخصصی در برنامه درسی به همت جمعی از متخصصان برنامه درسی و آموزش عالی با حمایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران متولد شده است. در ابتدا، دکتر کورش فتحی واجارگاه سردبیر این دوفصلنامه و هم‌اکنون دکتر جواد حاتمی عهده‌دار سردبیری این دوفصلنامه می‌باشند.