کسب رتبه Q1 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

اخبار دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

کسب رتبه Q1 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی موفق به کسب رتبه Q1 و ضریب تاثیر ۱/۰۹۱ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی موفق به کسب رتبه Q1 و ضریب تاثیر ۱/۰۹۱ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در بین سایر مجلات حوزه علوم انسانی شد.

دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی به منظور پرداختن به مسائل و چالش‌های برنامه درسی در محیط آموزش عالی و در راستای تفکر و عمل تخصصی در برنامه درسی به همت جمعی از متخصصان برنامه درسی و آموزش عالی با حمایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران متولد شده است. در ابتدا، دکتر کورش فتحی واجارگاه سردبیر این دوفصلنامه و هم‌اکنون دکتر جواد حاتمی عهده‌دار سردبیری این دوفصلنامه می‌باشند.