۲ پاسخ در “کمیسیون ارزیابی و نقد

    1. با سلام مدیر وب سایت دیتاها را دریافت کرده و انتقال محتوا ها را به افراد مربوطه انجام میدهد

دیدگاه ها بسته شد است