کنش‌گری در اشتغال دانش‌آموختگان رشته مطالعات برنامه درسی

اخبار اطلاعیه‌ها

کنش‌گری در اشتغال دانش‌آموختگان رشته مطالعات برنامه درسی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛

نشست «کنش‌گری در اشتغال دانش‌آموختگان رشته مطالعات برنامه درسی» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ دکتر سید احمد هاشمی استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، دکتر ابراهیم صالحی عمران استاد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه مازندران، دکتر مصطفی قادری دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر مرتضی کرمی دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر محمد جمال‌الدینی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر جاسک و همچنین دبیر نشست در این جلسه به سخنرانی می‌پردازند.

این نشست سه‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ به صورت مجازی در آدرس vroom.um.ac.ir/icsa برگزار می‌شود.