گزارش سه ماهه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

گزارش سه ماهه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طی بازه سه ماهه (۱ تیر ماه تا ۳۱ شهریور ماه) با برگزاری ۸ جلسه با حضور تمامی منتخبین اعم از اصلی و علی‌البدل و با مشارکت تنی چند از اساتید پیشکسوت و علاقه‌مند به بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود پرداخته است.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ اهم تصمیمات اتخاذ شده و اقدامات انجام شده در سه ماه اخیر به شرح ذیل است:

۱٫  تصویب ایجاد مجله ای جدید در حوزه «مطالعات برنامه درسی تربیت معلم»

۲٫  بازنگری آیین‌نامه انتخاب رساله دکتری برتر_ جشنواره دکتر علی شریعتمداری

۳٫ انتخاب آقای دکتر محسن آیتی از سوی هیئت مدیره انجمن به عنوان دبیر جشنواره دکتر علی شریعتمداری به پیشنهاد خانم دکتر کشتی آرای و تصویب هیئت مدیره

۴٫  تصویب آیین‌نامه همایش‌های سالانه انجمن

۵٫ تصویب ایجاد سیگ برنامه درسی فنی و حرفه ای

۶٫ مصاحبه با خانم دکتر سولماز نورآبادی مدیر کمیسیون بین‌الملل انجمن،  خانم دکتر لیلا خزائی مدیر کمیسیون آموزش، آقای دکتر فرهاد سراجی مدیر کمیسیون فضای مجازی و آقای دکتر محمد جمالدینی مدیر کمیسیون توسعه انجمن در خصوص معرفی اهداف و اقدامات کمیسیون‌ها

۷٫  برگزاری برنامه یک ماهه جمع‌خوانی کتاب Teaching to transgress bell hooks توسط گروپ برنامه درسی و فرهنگ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

۸٫ ارسال و تکمیل فرم نظرسنجی سالانه ارزیابی عملکرد انجمن

۹٫ تودیع آقای دکتر موسی پور و معارفه آقای دکتر فرهاد سراجی به عنوان سردبیر نشریه فصلنامه مطالعات برنامه درسی

۱۰٫ برگزاری برنامه مدرسه تابستانه مجازی «توانمندسازی معلمان» توسط کمیسیون آموزش انجمن

۱۱٫ کسب رتبه الف توسط فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران و دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی انجمن بر اساس ارزیابی‌های سال ۱۴۰۱ وزارت علوم

۱۲٫ تصویب برنامه هایی در خصوص ارتقای زبان انگلیسی فصلنامه های انجمن از جمله اینکه؛ هر سه فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی و دوفصلنامه برنامه درسی نظریه و عمل دارای چکیده مبسوط انگلیسی باشند، هر نشریه ذکر شده یک شماره به زبان انگلیسی منتشر نمایند و در هیئت تحریریه نشریات ذکر شده، اعضای خارجی حضور پیدا کنند.

۱۳٫ تایید و تصویب برگزاری نشست‌هایی به صورت حضوری و مجازی با روسای قبلی انجمن، روسای کمیسیون‌ها و دبیران سیگ‌های انجمن و همکاری تیمی به منظور پیشرفت برنامه راهبردی انجمن

۱۴٫ تصویب اصلاح منشور نشر بر اساس چک لیست های دوج (DOAJ) در راستای بررسی بین‌المللی‌سازی مجلات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و همچنین پیگیری جدی‌تر فعالیت‌های بین‌المللی انجمن به منظور کسب امتیاز برای ارزیابی در سال‌های آتی

۱۵٫ انجام مصاحبه با دکتر زهرا رشیدی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گروه نوآوری های آموزشی و درسی در خصوص فرایند پیشرفت و‌ چگونگی تدوین برنامه راهبردی انجمن

۱۶٫ تصویب برگزاری المپیاد علمی رشته مطالعات برنامه درسی ایران و تهیه طرح و شیوه‌نامه آن و همچنین پیگیری به منظور حمایت وزارت علوم و یونسکو از این آزمون

۱۷٫ ارتقا کیفیت حسابداری و خزانه داری انجمن در شفاف سازی تراکنش های مالی انجمن بابت دریافتی و پرداختی های نشریات و کارگاه ها

۱۸٫ تهیه و انتشار خبرنامه تابستان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

۱۹٫ انتشار جزییات برگزاری بیستمین همایش سالانه انجمن (محورهای همایش)

۲۰٫ برگزاری شورای عالی راهبردی انجمن و ارائه یافته ها و گزارشی از اقدامات فرایندی توسط خانم دکتر رشیدی در شورا

۲۱٫ تکمیل مستندات مربوط به ارزیابی سالانه وزارت علوم از انجمن

۲۲٫ انجام رایزنی های متعدد کمیته درآمدزایی انجمن توسط آقای دکتر آیتی

۲۳٫ تصویب عضویت حقوقی نشریه “نگرش جدید در یادگیری زبان انگلیسی” دانشگاه آزاد واحد کرمان در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

۲۴٫ بررسی چالش‌های نشریات انجمن در امور مالی و ارائه راهکارها در این زمینه

۲۵٫ انعقاد قرارداد انجمن با موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی جهت طراحی برنامه راهبردی انجمن، تعیین خانم دکتر کشتی آرای از سوی هیئت مدیره انجمن به عنوان ناظر این طرح و تایید فاز نخست انجام طرح از سوی ایشان

۲۶٫ انجام مصاحبه با خانم دکتر زهرا نیک‌نام، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص اهداف استراتژیک انجمن و اهمیت آن‌ها در تدوین برنامه راهبردی انجمن