گفت‌وگوی زنده فناوری و فردای آموزش

اخبار اطلاعیه‌ها

گفت‌وگوی زنده «فناوری و فردای آموزش» برگزار می‌شود

گفت‌وگوی زنده «فناوری و فردای آموزش» مروری بر مباحث مطرح شده در کنفرانس و نمایشگاه edtech برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ گفت‌وگوی زنده «فناوری و فردای آموزش» مروری بر مباحث مطرح شده در کنفرانس و نمایشگاه edtech (the Experience of learning) با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و دانشگاه تربیت مدرس و با حضور دکتر ابراهیم طلایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

این گفت‌وگوی زنده شنبه ۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۹ از طریق اینستاگرام به نشانی‌های teacheraslll@ و talaeeebrahim@ برگزار می‌شود.