گفت‌وگو و بازاندیشی در «مسأله‌وارگی مسأله پژوهش آموزشی در ایران»

نشست ها

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری موسسه تحقیقاتی تربیتی، روان‌شناسی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند:

گفت‌وگو و بازاندیشی در «مسأله‌وارگی مسأله پژوهش آموزشی در ایران»

نشست گفت‌وگو و بازاندیشی در «مسأله‌وارگی مسأله پژوهش آموزشی در ایران» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری موسسه تحقیقاتی تربیتی، روان‌شناسی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این نشست با حضور دکتر زهرا نیک‌نام استاد دانشگاه خوارزمی، دکتر محمدرضا سرکار آرانی استاد دانشگاه ناگویای ژاپن، دکتر علیرضا کیامنش استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی و دکتر حسین قربانی دانش‌آموخته دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این نشست پنج‌شنبه ۲۴ خردادماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

مکان برگزاری:

خیابان مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، شماره ۴۳،ساختمان سمیه دانشگاه خوارزمی، طبقه ششم، سالن جلسات موسسه تحقیقات تربیتی

 

لینک حضور مجازی:

https://meet.google.com/ggf-djjz-vqn

دیدگاهتان را بنویسید