جشنواره دکتر علی شریعتمداری

جشنواره‌ها رویدادها

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی دومین دوره انتخاب رساله‌های برتر رشته مطالعات برنامه درسی را در ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار می کند.

دبیرخانه علمی جشنواره دکتر علی شریعتمداری در دومین سال برگزاری این جشنواره از دانشجویان و دانش آموختگان دکترای مطالعات برنامه درسی که از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ الی اسفند ماه سال ۱۳۹۹ از رساله دکتری خود دفاع کرده اند دعوت می نماید ( در صورتی که رساله های آن ها دارای کیفیت علمی لازم برای شرکت در یک جشنواره ملی است) چکیده تفصیلی خود را مطابق فرمت اعلام شده ی زیر حداکثر تا ۲۵ مهرماه به آدرس پست الکترونیکی allamehbartar@gmail.com ارسال فرمایند.

لازم به ذکر است متن اصلی چکیده تفصیلی حداکثر ۱۵۰۰ کلمه است که لازم است بخش اعظمی از آن به شرح کامل نتایج رساله اختصاص یابد. فایل نهایی در دو نسخه به صورت word  و pdf ارسال گردد.

محتوای چکیده تفصیلی به صورت زیر باشد:

  • تمام متون فارسی در چکیده تفصیلی باید با فونت استاندارد B Zar و واژه‌ها و اصطلاح­‌های انگلیسی با فونت Times new roman تایپ گردد.
  • عنوان رساله دکتری (قلم ۱۴ Bold)
  • نام و نام خانوادگی دانش‌آموخته، نام و نام خانوادگی استادان راهنما، نام و نام خانوادگی استادان مشاور (وابستگی شغلی دانش‌آموخته، استادان راهنما و استادان مشاور، شماره همراه، آدرس پستی و ایمیل با قلم ۱۱ در پاورقی آورده شود)

مدارک ارسالی مورد نیاز:

  • فایل اصلی پایان نامه با فرمت pdf
  • تصویر صفحه تایید رساله از سوی هیات داوران و تیم راهنمایی با ذکر تاریخ دفاع
  • آدرس دقیق پستی و شماره تماس
  • واریز مبلغ چهارصد هزار ریال به شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۳۹۴۹۵۳ به نام انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و ارسال تصویر وجه واریز شده