سخنرانان کلیدی همایش برنامه درسی و مسایل اجتماعی معرفی شدند

رویدادها همایش های گذشته

به گزارش دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، سخنرانان همایش برنامه درسی و مسائل اجتماعی تعیین شدند. در این همایش که روز چهارشنبه، سی ام بهمن ماه نود و هشت در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهدشد، آقایان دکتر مقصود فراستخواه(عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، دکتر بهرام بیات(دانشیار دانشگاه دفاع ملی)، دکتر نصراله آبادیان(شهردار منطقه یازده تهران)، دکتر آبتین حیدرزاده(رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت)، و دکتر رشید احمدرش( استادیار جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان) به طرح دیدگاه های خویش خواهندپرداخت.

شایان ذکر است که حضور در این همایش یک روزه برای دانشجویان، پژوهشگران، و سایر علاقمندان رایگان است