اهداف برنامه درس تربیت بدنی دوره ابتدایی در ایران

اهداف برنامه درس تربیت ­بدنی دوره ابتدایی در ایران دکتر افسانه سنه درس تربیت­بدنی این قابلیت را دارد که در کنار تعلیم حرکت، از طریق حرکت برای تعلیم مؤثر واقع شود. در برنامه­های درسی درهم تنیده، تربیت­بدنی می­تواند کمک مؤثری برای سایر دروس باشد. در برنامه­ی درسی تربیت بدنی، جهت دهی اساسی یاددهی- یادگیری، کسب […]

ادامه

برنامه درسی تربیت بدنی مدارس ابتدایی آلمان

  برنامه درسی تربیت بدنی مدارس ابتدایی آلمان دکتر محمد رضا اسمعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد برنامه درسی تربیت بدنی از آنجایی که نظام آموزشی آلمان بر طبق نظام فدرال اداره می‌شود و تدوین برنامه درسی در آن به عهده مراکز ایالتی است، تحقیق حاضر بر روی برنامه درسی تربیت بدنی یکی از استانهای […]

ادامه

برنامه درسی تربیت بدنی دوره راهنمایی تحصیلی

  برنامه درسی تربیت بدنی دوره راهنمایی تحصیلی ( رویکردها٬ الگوها واهداف) دکتر محمد جوادی پور قسمت اول دوره راهنمایی تحصیلی به عنوان یکی از مقاطع مهم نظام آموزشی نقش موثری در شناخت استعدادها و ظرفیت های دانش آموزان ایفا می نماید. این دوره با هدف شناخت خصوصیات و ویژگی های رشد بدنی٬ ذهنی٬ عاطفی […]

ادامه

تجزیه تحلیل تطبیقی )محتوای( دوره تحصیلی آموزشی تربیت معلم تربیت بدنی در چین و فرانسه

  تجزیه تحلیل تطبیقی )محتوای( دوره تحصیلی آموزشی تربیت معلم تربیت بدنی در چین و فرانسه پیر آ.پیانیا و آزدین س.موسا ترجمه: مریم نادری این بررسی ۳ سال اول دوره تحصیل تربیت معلم در هر دو کشور را مقایسه می¬کند. جدول ۱ درس¬های ارائه شده در برنامه درسی هر کشور نشان می¬دهد (که بر اساس […]

ادامه

Centers for Disease Control and Prevention

  This publication was produced by the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion of the Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention Jeffrey P. Koplan, MD, MPH, Director National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion James S. Marks, MD, MPH, Director Division of Nutrition and […]

ادامه

ابزار تحلیل برنامه درسی تربیت بدنی

  معرفی کتاب: ابزار تحلیل برنامه درسی تربیت بدنی دکتر علی خسروی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کتاب “ابزار تحلیل برنامه درسی تربیت بدنی (Physical Education Curriculum Analysis Tool) توسط دپارتمان خدمات بهداشتی و انسانی و مراکز پیشگیری و کنترل بیماری­ها با همکاری متخصصان تربیت بدنی امریکا به چاپ رسیده است. این ابزار تحلیلی […]

ادامه