کارگاه آموزش نوین فارسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی آوایی و کل‌نگر (طرح شهید همت)

کارگاه ها و دوره های آموزشی کمیسیون آموزش

کارگاه سرکار خانم سیمین پیمان

_ مدرس شبکه آموزش
_مدرس طرح شهید همت
_سرگروه استانی پایه دوم شهر تهران

با موضوع:
«آموزش نوین فارسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی آوایی و کل‌نگر (طرح شهید همت)»

تاریخ:
چهارشنبه ۸ شهریور ماه ساعت ۱۶ تا ۱۸

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳