جلسه کمیسیون روابط بین الملل در خرداد ماه ۱۳۸۹

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه کمیسیون روابط بین الملل

 تاریخ برگزاری : ۲/۳/۸۹

 

حاضرین جلسه : دکترمهرمحمدی، دکتر عنانی سراب، دکتر طلایی و آقای رضوی

 غائبین جلسه : دکتر فتحی، دکتر عصاره، دکتر بهرنگی، دکتر آقازاده

 

ساعت شروع: ۱۷:۳۰

ساعت پایان: ۱۹

 

دستور جلسه :

تقسیم کار براساس  برنامه سال ۸۹ کمیسیون

 

 خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه:

۱-ابتدا دکتر مهرمحمدی ضمن خیر مقدم به دکتر طلایی فرمودند که هدف از جلسه آشنایی با برنامه و رایزنی در مورد اینکه چگونه برای اجرا وارد عمل شویم و خیلی خوب است که تقسیم کار شود. براساس برنامه زیر تصمصمات لازم اتخاذ گردید:

 

 مذاکرات و مصوبات

رئوس برنامه

( مبتنی بر برنامه راهبردی ۱۳۹۶-۱۳۸۶)

دکتر پاندا متولی کار است فراخوان ارسال شده و اعضایی اعلام آمادگی کردند سال گذشته قرار بود بین تعطیلات دانشگاه باشد که عملی نشد و انشاءلله امیدواریم تابستان این کارانجام شود و چون این آیتم فعال از سال گذشته بوده  نیاز به تصمیم تازه ای نیست.

۱-برگزاری کارگاه آموزشی مشترک در حوزه برنامه درسی ملی با کشور هندوستان

(در هندوستان)

قرار شد در این خصوص ابتدا دکتر مهرمحمدی با دکتر عطاران مذاکره نمایند در ضمن از ایشان برای جلسه بعد کمیسیون دعوت به عمل آید. دکتر فتحی و خانم احمدی نیز قرارشد برای جلسه آینده دعوت شوند تا تصمیم متخذه با نیاز های موجود در آموزش عمومی و آموزش عالی هماهنگ باشد.

همچنین دکتر عنانی سراب پیشنهاد دادند  در حد آموزش عالی در حوزه برنامه درسی هم می توان زمینه را فراهم کرد که در این خصوص قرار شد سوابق و اسنادو سند ملی به طور کلی در اختیار دکتر عنانی سراب قرار بگیرد.

۲- امکان سنجی برگزاری یک کارگاه آموزشی  مشترک در حوزه برنامه درسی با کشور مالزی

راهبرد شماره ۲: " برگزاری نشست هاو کارگاههای مشترک با نهادها و سازمان های منطقه ای و جهانی "

دکتر مهرمحمدی گفتند با آیسسکو، یونسکو و یونیسف مکاتبه شده است که از آیسسکو پاسخ در یافت کردیم قرارشد دوباره با یونسکو و آیسسکو و یونیسف در این خصوص مکاتبه شود.

۳- مشارکت در اجرای برنامه های مصوب دفاتر بین المللی مستقر در تهران( در حوزه عملیات انجمن)،مانند یونسکو، آیسسکو و یونیسف

راهبرد شماره ۲: " همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان

قرار شد دکتر مهرمحمدی با دکتر فتحی مذاکره نمایند و ایشان با همکاری دکتر عنانی سراب این بخش را تهیه نمایند.

۴-تدوین گزارشهای شش ماهه از رخدادهای بین المللی در حوزه برنامه درسی

 

راهبرد شماره ۲: " کمک به اعضای انجمن برای حضور در مجامع علمی و بین المللی "

ابتدا آقای رضوی گزارشی از سایت ارائه دادند قرارشد۱- برنامه راهبردی برای دکتر طلایی جهت ترجمه این بخش ارسال شو.۲- برنامه انجمن به انگلیسی ترجمه گردد.۳- اهداف و شرح وظایف کمیسیون ها نیز ترجمه شود.

۵- ساماندهی و فعال سازی کمیته تولید محتوای سایت انگلیسی و بروز نگه داشتن سایت

قرار شد پس از مشخص شدن مطالبات کمیته علمی همایش دهم اقدام شود.

۶- تدارک بخش بین الملل همایش دهم انجمن

راهبرد شماره ۲ :

"برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی " 

دکتر مهرمحمدی فرمودند که شورای سیاستگزاری و کمیته راهبری تشکیل شده است مسئول دبیرخانه خانم دکتر مهربان و آقای جعفرآبادی مسئول بخش انگلیسی هستند و قرار است ۱۳-۱۴ آذر ماه در کیش برگزار گردد.

۷- مشارکت در برگزاری همایش بین المللی آموزش علوم و تکنولوژی در جهان اسلام

راهبرد شماره ۲ : "برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی " 

با وزارت علوم مکاتبه شده است. دکتر آقازاده مسئول پیگیری موضوع هستند. دعوت شوند تا  هرچه سریعتر  تکلیف این بخش مشخص شود.

۸- امکان سنجی راه اندازی واحدهای برون مرزی انجمن در کشور های فارسی زبان افغانستان وتاجیکستان

دکتر عنانی سراب پیشنهاد دادند که این کارگاه می تواند با همکاری موسسه کیش و یا سفیر انجام شود قرار شد برای جلسه آیند دکتر عنانی سراب با دکتر طلائی نیز همفکری نموده و طرحی ارائه دهند.

۹- برگزاری دست کم یک کارگاه با استفاده از مدرسان خارجی (زمینه ترجیحی: آموزش زبان انگلیسی

 

راهبرد شماره ۲ :

"برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی " 

قرار شد از دکتر حسینی ( یونسکو ) دعوت به عمل آید و رایزنی های اولیه صورت گیرد .

۱۰-امکان سنجی تاسیس مرکز منطقه ای برنامه ریزی درسی با هدف ارائه خدمات علمی و حرفه ای به کشورهای منطقه

 

راهبرد شماره ۲:

" همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان

 

۱۱-امکان سنجی تاسیس مجمع انجمن های تخصصی برنامه ریزی درسی در منطقه یا در سطح کشورهای عضو ایسسکو (کنسرسیوم) با هدف انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مشترک

 

راهبرد شماره ۲ :

" کمک به تاسیس اتحادیه انجمن های مطالعات برنامه درسی در سطح منطقه "

 

قرار شد یک جستجوی کلی توسط آقای رضوی در انجمن هاو موسسات مختلف در حوزه برنامه درسی انجام شود .

۱۲- عضویت در یکی از مجامع معتبر بین المللی مرتبط با حوزه برنامه درسی

 

راهبرد شماره ۲:

" همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان

قرار شد این بخش نیز با هماهنگی  اقدامات برنامه شماره ۴ ( ارائه گزارش رخداد های بین المللی ) هماهنگ شود.

۱۳- مدیریت اطلاع رسانی و هماهنگی شرکت اعضاء انجمن در همایش های بین المللی…