نظرخواهی در مورد سوژه همایش نهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا

انجمنی‌های عزیز

سلام،

با پشت سرگذاشتن همایش هفتم و پیشرفت مطلوب امور مربوط به هشتمین همایش انجمن (مازندران ۸ و ۹ آبان‌ماه ۱۳۸۷)، هیئت مدیره باید از هم‌اکنون در تدارک برگزاری همایش نهم در سال ۱۳۸۸ باشد. برای ما آگاهی از نظرات و پیشنهادات شما درخصوص موضوع یا سوژه همایش (که مهم‌ترین نکته هر همایش است) بسیار اهمیت دارد.

خوشحال خواهیم شد در پاسخ به این یادداشت حداکثر تا تاریخ ۴/۳/۸۷ سوژه‌های پیشنهادی شما را دریافت نمائیم. جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۶/۳/۸۷ تشکیل خواهد شد و در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.

 

  

                   با تقدیم احترام

                                             دکتر محمود مهرمحمدی

                                            رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران