پیام رییس انجمن

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا
پیام رئیس انجمن
 

  سلام،

در میهن ما بیش از ۲۰ دانشکده و گروه علوم تربیتی ( تعلیم و تربیت ) در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی فعال هستند.در بسیاری از این دانشکده‌ها و گروه‌ها رشته برنامه‌(ریزی) درسی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می شوند.تعداد اعضاء هیئت علمی دارای تخصص در این رشته در سطح کشور از چند ده نفر و تعداد دانش آموختگان سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد از چند صد نفر تجاوز می نماید.

ضرورت تاسیس نهادی مستقل و فراگیر که بتواند از ظرفیت علمی و حرفه ای موجود به شکل مطلوب و البته فارغ از تعلقات دانشگاهی و سازمانی بهره جسته و آن را در خدمت توسعه هرچه بیشتر رشته قرار دهد به شدت احساس می‌شد. این ضرورت با اهتمام تنی چند از متخصصان این رشته با جدیت دنبال شد و در نتیجه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ( با نام اولیه انجمن برنامه ریزی درسی ایران) در سال ۱۳۷۸ متولد گردید. این اقدام هوشمندانه با اقبال جمع قابل توجهی از متخصصان رشته مواجه شد و در مجموع موجب گردید تا پس از گذشت سال‌های انگشت شمار، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به یکی از فعال‌ترین انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در کشور بدل شود.
این درجه از موفقیت گرچه ارزشمند و قابل تحسین است، لیکن به آن باید به عنوان سکوی پرتابی نگریست که انجمن را به مراتب بالاتر توفیق رهنمون شود. چشم انداز مندرج در برنامه راهبردی این انجمن (۱۳۹۶-۱۳۸۶) که  در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است، موقعیت برتری که انجمن در جستجوی آن است را به وضوح ترسیم می‌نماید. در این برنامه آمده است:

 

" انجمن مطالعات برنامه درسی ایران نهادی است ملی، غیر دولتی و غیر انتفاعی در قلمرو تخصصی برنامه درسی، متشکل از متخصصان و دانش آموختگان برنامه درسی که از طریق همکاری و تعامل با گروه ها و سازمان های ملی، منطقه ای و جهانی و استفاده از آخرین یافته های علمی و پژوهشی در جهت توسعه دانش برنامه درسی و بومی سازی آن ،بهبود کیفیت سیاستگذاری و عملکرد آموزشی در کلیه سطوح آموزش رسمی و همچنین آموزش غیررسمی فعالیت نموده و دارای مرجعیت علمی در سطح ملی و منطقه ای است."

 

 

ایران و ایرانی شایسته برخورداری از انجمنی با این ویژگی ها در حوزه برنامه درسی است. دانش آموختگان و علافه مندان کثیر این رشته نیز قادرند به آن جامه عمل بپوشانند. انجمنی با این خصوصیات قطعا می تواند در خدمت به نظام تعلیم و تربیت میهن اسلامی، تحولات بنیادین علوم انسانی و تربیتی و همچنین توسعه دانش برنامه درسی منشأ اثرات عمیق‌تر و ماندگارتری باشد.

برای کلیه مشارکت کنندگان در این طریق از درگاه ایزد سبحان توفیق مسئلت می نمایم.

والسلام
دکتر حسن ملکی
رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران