جشنواره بین‌المللی فارابی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به نام خداوند جان و خرد
با استعانت از خداوند متعال و با همکاری صاحب نظران و دانش پژوهان و در راستای تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در تمامی زمینه‌های علمی، فرهنگی و اسلامی و نیل به توسعه دانایی محور و گسترش دانش بومی در حوزه علوم انسانی به منظور انتخاب پژوهشگران و فعالان این حوزه و تقدیر از آنان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران جشنوار بین‌المللی فارابی ویژه علوم انسانی را برگزار می‌کند.

اطلاعات بیشتر…